Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice

Województwo:

Perspektywa:

Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a413/18

Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice Projekt pt. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2019 – VIII 2020. Wartość projektu: 405 750,00zł , w tym wkład własny: 21 260,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Zostanie on osiągnięty poprzez:

  1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
  2. rozwój kompetencji 16 nauczycieli (15K);
  3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 9. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 10. Pokazy naukowe 11. Warsztaty z robotyki 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Gry komputerowe w matematyce
Dofinansowanie: 324600 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.