Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

Województwo:

Perspektywa:

Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a854/18

Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 862,51 zł , w tym wkład własny: 20 720,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Zostanie on osiągnięty poprzez:

  1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
  2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 4. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej 5. Pokazy naukowe 6. Laboratorium robotyki 7. Laboratorium kodowania

Skrypt programowanie App inventor

Dofinansowanie: 331090,01 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.