Akademia nauki

Województwo:

Perspektywa:

Akademia nauki

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminą Kołaki Kościelne (obszar wiejski) w okresie IX.2018–VIII.2020. Za cel stawia zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (uczniowie osiągają wyniki egzaminacyjne gorsze niż średnie dla województwa podlaskiego) oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

  1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
  2. wsparcie kompetencji 10 nauczycieli (9K) z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu
  3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK pracowni szkolnych.

Wartość proj. poniżej 100 tys. Euro.

Dofinansowanie: 350964,15 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.