Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie

Województwo:

Perspektywa:

Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie

Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0094/17

Projekt „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Miłosław w okresie 01.03.2021-31.08.2022.

Celem projektu jest do 31.08.2022 192 uczniów (96K i 96M), w tym 12 uczn. z SPE (6K;6M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie z terenu Gm. Miłosław (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (15K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

Grupa docelowa: 260 osób tj.20 nauczycieli (18K;2M), 240 uczniów (120K;120M), Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  2. szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania;
  3. kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji;
  4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Dofinansowanie: 365 280,52 zł”

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.