Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach

Województwo:

Perspektywa:

Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a852/18

Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie I 2019- VIII 2020. Wartość projektu: 413 588,75 zł, w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej 6. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 9. Pokazy naukowe 10. Laboratorium robotyki 11. Laboratorium kodowania 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

Skrypt programowanie Kodu Game Lab

Dofinansowanie: 330871 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.