Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice

Województwo:

Perspektywa:

Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d700/19

Projekt pt. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 715,51 zł, w tym wkład własny: 65 850, 00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 • Wycieczka do ZOO
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy Naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Warsztaty Laboratorium Kodowania
 • Warsztaty Laboratorium Elektroniki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Dofinansowanie: 350 172,41 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.